Berita-portal

3/7/2021- ISU AIR BERBAU DI JASIN DAN MERLIMAU

Posted on

Pengguna di sekitar Jasin dan Merlimau telah dihebohkan dengan air paip yang berbaru sejak kebelakangan ini. Badan Kawal Selia Air Melaka dan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) telah menjalankan beberapa siri operasi dan penyiasatan berhubung isu ini. Setelah penguatkuasaan yang dilaksanakan sejak 2 minggu, BKSA telah mengenalpasti punca masalah air berbau bagi pengguna air di […]

Berita-intranet

BORANG SOAL SELIDIK BERKAITAN ISU RASUAH, GOVERNANS DAN INTEGRITI

Posted on

Soal Selidik ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB).Penglibatan anda dalam kajian ini akan membantu mengenalpasti ruang rasuah dan tindakan penambahbaikan governans dan integriti di SAMB. Kajian ini hanya akan mengambil masa kurang dari 15 minit untuk dijawab. Sila nyatakan pandangan jujur anda terhadap kenyataan […]