Berita-intranet

BORANG SOAL SELIDIK BERKAITAN ISU RASUAH, GOVERNANS DAN INTEGRITI

Posted on

Soal Selidik ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB).Penglibatan anda dalam kajian ini akan membantu mengenalpasti ruang rasuah dan tindakan penambahbaikan governans dan integriti di SAMB. Kajian ini hanya akan mengambil masa kurang dari 15 minit untuk dijawab. Sila nyatakan pandangan jujur anda terhadap kenyataan […]

Berita-portal

PUSAT PANGGILAN SETEMPAT SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD 15800

Posted on

Para pengguna SAMB yang dihormati,   Adalah dimaklumkan bahawa talian telefon bagi Pusat Khidmat Pelanggan Syarikat Air Melaka Berhad telah bertukar dari 1800-88-5800 ke talian 15800 berkuatkuasa pada 1 Oktober 2019.   Talian tersebut boleh dihubungi menggunakan semua talian telekomunikasi di serata Malaysia dan kadar panggilan sama ada melalui talian tetap ataupun talian mudah alih […]