SAMB Melaka

PENYAMBUNGAN SEMULA

Penyambungan semula bekalan terbahagi kepada dua kategori iaitu:

AKAUN TIDAK AKTIF MELEBIHI 6 BULAN

PENYAMBUNGAN BAGI KATEGORI INI PERLU MELALUI PERMOHONAN BEKALAN BARU

PENYAMBUNGAN ATAS TUNGGAKAN
(AKAUN AKTIF)

BAGI PENYAMBUNGAN SEMULA BEKALAN AIR PEMOTONGAN ATAS TUNGGAKAN, PENGGUNA HENDAKLAH MENYEMAK SEMUA JUMLAH TUNGGAKAN

METERMOHON BARU/TUKAR NAMA(RM)PEMOTONGAN (RM)SAMBUNG SEMULA (RM)

UJI METER

(RM)

CAJ METER HILANG / DIROSAKKAN

(RM)

D-1/2”13mm40.0035.0035.0050.0072.00
B-3/4”20mm40.0035.0035.0050.00132.00
C-1”25mm40.0035.0035.0050.00300.00
E-2”50mm80.0050.0050.00874.00860.00
W-2”50mm80.0050.0050.00874.00855.00
H-4”100mm (60)80.0050.0050.001,081.00980.00
R-4”100mm (60)80.0050.0050.001,081.002,175.00
G-4”100mm (60)80.0050.0050.001,081.001,090.00
101mm-150mm100.00100.00100.00  
Lebih 151mm120.00    
NOTIS BAGI PEMOTONGAN BEKALAN AIR3.00
ms_MYBahasa Melayu