SAMB Melaka

LATAR BELAKANG SAMB

2006 – KINI SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD

Pada 1 Julai 2006, Perbadanan Air Melaka telah melalui satu transformasi iaitu dikorporatkan menjadi Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Penswastaan ini diambil untuk mempertingkatkan perkhidmatan bekalan air kepada pengguna negeri ini selaras dengan aspirasi Kerajaan Persekutuan melalui penswastaan. Selepas dikorporatkan, SAMB telah diberi peranan dan bidang kuasa yang lebih luas tanpa menjejaskan segala aktiviti asal…

Selanjutnya

1993-2005 PERBADANAN AIR MELAKA

Perubahan nama dari LAM kepada PAM telah dikuatkusakan pada 1 September 1993. Dengan perubahan nama tersebut fungsi dan objektif Perbadanan adalah sama tetapi beberapa pindaan dan tambahan telah dibuat bagi meluaskan dan memperketatkan lagi kuasa Perbadanan. Diantara objektif PAM adalah membekalkan air kepada orang ramai, industri-industri dan lain-lain di seluruh Negeri Melaka dengan memastikan kuantiti…

Selanjutnya

1971- 1992 LEMBAGA AIR MELAKA

Penubuhan Lembaga Air Melaka (LAM) ditubuhkan pada 1 Oktober 1971. Logo pertama LAM telah mula diperkenalkan pada tahun 1972 bagi melambangkan identiti syarikat kepada pengguna. Stesen Pam Galak Tanjong Kling diperbesarkan kepada empat buah pam bagi meningkatkan mutu kualiti kepada penduduk. Didalam melaksanakan tanggungjawab, LAM juga tidak terlepas dari dugaan dan cabaran tetapi kesemuanya dapat…

Selanjutnya
ms_MYBahasa Melayu