Berita-intranet

BORANG SOAL SELIDIK BERKAITAN ISU RASUAH, GOVERNANS DAN INTEGRITI

Posted on

Soal Selidik ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB).Penglibatan anda dalam kajian ini akan membantu mengenalpasti ruang rasuah dan tindakan penambahbaikan governans dan integriti di SAMB. Kajian ini hanya akan mengambil masa kurang dari 15 minit untuk dijawab. Sila nyatakan pandangan jujur anda terhadap kenyataan […]